fbpx
redaksiyon

Akademik Çeviri

akademik çeviri online

AKADEMİK ÇEVİRİ HİZMETLERİMİZ

Çeviri, çok geniş kapsamlı bir iş sahası olduğu için, UniTranslate olarak bu sahayı en küçük alanlara ayırıp; proje, belge ve çalışmalarınızı, ilgili alana hakim editörler ile yürütmekteyiz. Siz akademik kariyer basamaklarını çıkarken de UniTranslate sizinle birlikte. Doktora ve uzmanlık tezi, bilimsel makale ve yayın çeviri hizmetlerimizle, siz tamamen çalışmanıza odaklanırken biz de metinlerinizi hedef dile çeviriyoruz. Çalışmanızın gizliliği bizim için de önemlidir. Bu yüzden çeviri veya redaksiyon işlemi uygulanan çalışmanızın gizliliği tarafımızca gözetilmektedir.

Hemen teklif almak için tıklayınız.

REDAKSİYON HİZMETLERİMİZ

 • COPY-EDITING

  Çevirisi yapılmış akademik makale ve metinleriniz editörlerimiz tarafından, dilin doğru kullanım düzeyine göre değerlendirilerek, çift kontrollü veya ileri seviye düzenlemesi yapılır. Eseriniz dil bilgisi hataları, anlatım bozuklukları ve yazım yanlışlarından arındırılıp; syntax (söz dizimi), noktalama işaretleri ve tüm dil kuralları göz önünde bulundurularak dil açısından kusursuz hale getirilir.

 • PROOFREADING

  Alanına hakim tercümanımız tarafından çevirisi yapılan makaleniz, sonraki aşamada copyediting hizmetiyle dil hataları giderilerek, yayından önceki son aşama olan proofreading hizmetine tabi tutulur. Böylelikle makalenizin son kontrolleri yapılarak, dilsel kalitesi son seviyeye erişmesi sağlanır.

akademik çeviri ve Makale çevirisi
akademik çeviri ve Redaksiyon
 • CONTENT EDITING

  Editörümüz, makaledeki bazı cümle veya paragrafları yeniden yazabilmektedir. Makaledeki belirgin hataları giderebilir ancak asıl amacı, belgenin mantıklı olmasını sağlamak, sözcük dağarcığını azaltmak ve belirsizlikleri netleştirmek için uzmanlık ve sezgilerini kullanmaktır.

 • PARAPHRASING

  Metniniz orijinal anlam ve bütünlüğü bozulmadan; farklı kelime, tümce ve cümleler kullanılarak yeniden yazılmaktadır. Synonym (eş anlam), kelime değerleri ve  dilsel alan gibi anlam bilim kurallarına uyularak yazılması gerektiği için ileri düzey İngilizce yeterliliğine sahip editörlerimiz tarafından yapılmaktadır.

 • DOKTORA TEZ ÖZETİ ÇEVİRİSİ

 • UZMANLIK TEZ ÖZET ÇEVİRİSİ

 • BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİSİ

 • Y. LİSANS TEZ ÖZETİ ÇEVİRİSİ

 • SUNUM ÇEVİRİSİ

 • BİTİRME TEZİ VE RAPOR ÇEVİRİSİ